76 08 74 99 Send en epost
forside kontrakt.jpg

Asfaltkontrakt for Statens Vegvesen

  Thore Magnussen og Sønn AS skal utføre drift av faste dekker for Statens Vegvesen i Vesterålen for perioden 2011-2015.

I konkurranse med 4 andre entreprenører vant vi denne kontrakten. Kontraktsperioden går fra 15.5 til 30.9 hvert år frem til 2015.

TMS skal gjennomføre kontroll på vegene hver 3 uke. I den anledning har vi anskaffet programpakken SIMA veg for å kunne lage gode rapporter til Statens Vegvesen.

I tillegg til å utføre kontroller skal TMS utføre følgende driftsoppgaver:

  • Lapping med varme masser.
  • Tetting av sprekker.
  • Manuell reparasjobn av lokale skader i asfaltdekker.
  • Maskinell reparasjon av lokale skader i asfaltdekker.
  • oppjustering og reparasjon av grusskuldre langsveg med fastdekke.
  • Arbeid med festing, reparasjon og utskiftning av kantstein.

Asfaltarbeider er et prioritert satsningsområde for Thore Magnussen og Sønn AS og vi registrerer at både næringsliv og privatpersoner setter stor pris på de tjenester vi kan levere.

Ønsker du et konkurransedyktig tilbud kan du rringe :

Ørjan Magnussen telefon 90 08 64 99

Marius Lindgaard telefon 97 56 06 65