76 08 74 99 Send en epost
Boligfelt Saltværingsholmen, Henningsvær

Boligfelt Saltværingsholmen, Henningsvær

Opparbeidelse av vei, vann og avløp til nytt boligfelt på Saltværingsholmen, Henningsvær. Totalt 15 boligtomter.

Kontraktsum: ca 6 millioner. 2016