76 08 74 99 Send en epost
Bygging av Mølnosen g/s-bru i betong.

Bygging av Mølnosen g/s-bru i betong.

Bygging av Mølnosen g/s-bru i betong like ved E-10 utenfor Kabelvåg. Ny Mølnosen g/s-bru er planlagt som en slakkarmert betongplatebru med et spenn, med teoretisk spennvidde på 14,5 meter. Total bredde er 4,0 meter. Bruoverbygning støpes i én støpeetappe. Forbindelsen mellom landkar og overbygning utføres med 2 blokklager i hver akse. Overkant brudekke beskyttes med membran og slitelag, og det etableres rekkverk med sikker avslutning mot fylling.

Kontraktsum: ca 2.9 millioner. 2016