76 08 74 99 Send en epost
Cermaq AS

Cermaq AS

Grunnarbeid til smoltanlegg og produksjons- og administrasjonsbygg i Forsan, Steigen. Entreprisen inkluderer bl.a. 2 x 900 mm vanntilførselsledninger og 2 x 1000 mm utløpsledninger. Til sammen er det flyttet ca 80 000 m3 masser.

Kontraktsum: ca 34,4 millioner
2014-2015