76 08 74 99 Send en epost
Dam Kongsvann, Lofotkraft Produksjon AS

Dam Kongsvann, Lofotkraft Produksjon AS

Rehablitering av anleggets eksisterende damkonstuksjon, luke- og flomavdelingssystem med hovedfokus på miljø og landskap.

Kontraktsum: ca 3,9 millioner
2015