76 08 74 99 Send en epost
E10 Tjeldsund-Kåringen

E10 Tjeldsund-Kåringen

Thore Magnussen og Sønn AS fikk kontrakten som hovedentreprenør for Statens vegvesen i forbindelse med utvidelse av fjellskjæringer og utbedring av drenering E10 Tjeldsund-Kåringen.

Oppdraget omfatter blandt annet, utbedring drenering langs riksveg, utvidelse av eksisterende fjellskjæringer, rensk av grøfter samt inn- og utløps konstruksjoner på stikkrenner og kulverter. I tillegg utskiftning av stikkrenner inkludert utkiling.