76 08 74 99 Send en epost
Eiendomsgruppen Nord-Norge AS

Eiendomsgruppen Nord-Norge AS

Grunnarbeider i Harstadåsen. Eiendomsgruppen Nord-Norge skal bygge 3 blokker i Harstadåsen. Hver blokk har 17 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller. Thore Magnussen & Sønn AS utfører grunnarbeidet i et bratt terreng med komplisert sprengningsarbeid.

Kontraktsum: ca 6.3 millioner 2016