Skip to main content

Eliassen Rorbuer

Rorbuanlegg for Eliassen Rorbuer på Hamnøy i Lofoten.

Anlegget er under oppføring og skal være ferdigstilt sommeren 2021.

Prosjektet omfatter grunn- og betongarbeider, vann og avløp, fundamentering i tre og betong for 20 rorbuer bestående av tre boenheter hver, samt bygging av kai.

Rorbuene som er montert kom sjøveien fra Estland, og er siden montert på fundamentene som er plassbygd.

Thore Magnussen & Sønn AS har stått for utførelsen av prosjektet, med god hjelp av underentreprenør for elektro- og undervannsarbeid.