76 08 74 99 Send en epost
Fjellheis – Narvik fjellet

Fjellheis – Narvik fjellet

Thore Magnussen og Sønn AS utfører betong og grunnarbeider ifm etablering av ny gondolbane i Narvikfjellet. Arbeidene består av bygging av 8 mastefundamenter i bratt terreng.

Byggherre: Narvikfjellet AS
Kontraktsum: 22 mill. Ferdigstilt i 2018