76 08 74 99 Send en epost

Forskaling – kassetter

Vi har forskalingskassetter for utleie til anlegg og private utbyggere. 

Forskalingssystemet er svært fleksibelt og kan brukes på såvel isolerte betongkonstruksjoner som uisolerte betongkonstruksjoner.

Ta kontakt for mer info og vi vil gi et hyggelig tilbud.