76 08 74 99 Send en epost
FV 82 – Drenering av VA anlegg på Andenes

FV 82 – Drenering av VA anlegg på Andenes

Thore Magnussen og Sønn fikk oppdraget med å legge ny drenering og VA anlegg på Andenes. I tillegg legges endel trekkerør for Trollfjordkraft AS og Andøy Energi AS. Byggherre er Statens Vegvesen. Hoveddelen av prosjektet er imidlertid VA anlegg for Andøy kommune. Kontraktens verdi er i overkant av 18 millioner kroner.