76 08 74 99 Send en epost
FV 824 vegutbedring Fjelldalskaret

FV 824 vegutbedring Fjelldalskaret

Thore Magnussen og Sønn AS fikk kontrakten som hovedentreprenør for Statens vegvesen med vegutbedring av FV 824 Fjelldalskaret.

Statens Vegvesen ønsket å oppgradere eksisterende veg med hensyn til justering av stigningsforhold og horisontal geometri. Oppdraget omfatter sprengning, massflytting, bygging av forstøtningsmurer, stikkrenneutskiftning, breddeutvidelse av vegen, nytt bærelag, asfalt og oppsetting av nytt vegrekkverk.