76 08 74 99 Send en epost

Fylkesveg 835

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen. Prosjekt: Opprusting av fylkesveg 835.

Jobben omfatter grøfting, masseutskifting, stikkrennelegging samt grusing av vei. Vi takker for tilliten og oppdraget. Link til vår oppdragsgiver ligger også her: Statens Vegvesen