76 08 74 99 Send en epost

Fylkesveg 888

Oppdragsgiver: Kolo Veidekke (for Statens Vegvesen). Prosjekt: Opprusting av fylkesveg 888.

Jobben omfatter grøfting, masseutskifting, stikkrenne-legging samt oppgrusning av vei. Vi takker for tilliten og oppdraget. Link til vår oppdragsgiver ligger også her: Kolo Veidekke