76 08 74 99 Send en epost

Godkjent av Arbeidstilsynet for asbestarbeider

Thore Magnussen og Sønn AS er godkjent av Arbeidstilsynet for asbestarbeider. I Nordland fins det i overkant av 40 bedrifter som er godkjent for disse arbeidene

På lenken under kan du se hvilke bedrifter i Norge som er godkjent av Arbeidstilsynet for disse arbeiene:Asbestarbeider; godkjente foretak.