76 08 74 99 Send en epost
Grunnarbeide til Lofoten Sveiseindustri

Grunnarbeide til Lofoten Sveiseindustri

Vi har fått oppdrag med grunnarbeidet til det nye kai og slipområdet for Lofoten Sveiseindustri, her er vi straks ferdig fylt mot ytre del av kaianlegget før slipen kommer innover på høyre side. Vi takker for oppdraget og tilliten.

Dere finner nettsted til vår oppdragsgiver her: Lofoten Sveiseindustri

Fotos: Jan Ivar Rødli, Promonorge.no