76 08 74 99 Send en epost

Grunnarbeider grusbane Hennigsvær stadion

Thore Magnussen og Sønn AS vant anbudskonkurranse i regi av Vågan Eiendom KF, om å foreta  grunnarbeider på nåværende grusbane på Henningsvær stadion.

I etterkant av disse grunnarbeidene skal Vågan Eiendom KF anlegge kunstgressbane. Grunnarbeidene omfatter bl.a.: å fjerne eksisterende toppdekke, legge nytt bærelag med drenerende masser, legge nytt toppdekke, legge dekke av drensasfalt mot kunstgressdekke, anlegge drensgrøfter med sandfangskummer og legge trekkerør mellom mastefundamentene.