76 08 74 99 Send en epost

Grusing av fylkesveger i Nord-Salten 2011

Thore Magnussen og Sønn AS har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om grusing av fylkesveger i Nord-Salten.

Leveransen omfatter produksjon, levering og utlegging av grus på fylkesveger i Tysfjord-, Hamarøy- og Steigen kommuner.