76 08 74 99 Send en epost

Helikopterløft Uttakleiv – Historisk vei (Se video)

Oppdragsgiver: Uttakleiv grendelag - turistvei. Prosjekt: Opprusting historisk vei Uttakleiv til Haukland.

Jobben omfattet opprusting av en gammel ferdselsvei, etter gitte vernebestemmelser fra myndighetene, som bl.a en varsom utbedring av gamle tørrmurer, stabbsteiner, dreneringsgrøfter og øvrige gamle inngrep. Alt med målsetting å bevare veiens føring og konstruksjon.

Dette medførte grøfting, stikkrenneutbedring/legging samt oppgrusning av denne over 100 år gamle historiske veien. På siste finpuss brukte vi helikopter for transport opp fjellet ved gruslegging. Et flott og spennende oppdrag sammen med Uttakleiv grendelag.
Her ligger en videosnutt fra dette oppdragets sluttføring og helikoptertransport med grusutlegging.

Vi takker for tilliten og oppdraget.