Skip to main content

Høydebasseng – Ballstad

Ballstad høydebasseng ble bygget på oppdrag for Vestvågøy kommune og ferdigstilt sommeren 2019. Jobben var relativt kompleks da en måtte sprenge både vei og byggegrop inn i fjellet.

Prosjektet omfatter omlag 600 m trasé for rørledning og infrastruktur, plassbygd tilkoblingskum i betong ved renseanlegg, 400 m vei, byggegrop og selve bygningen med høydebasseng.

Bassenget er bygget av betong, der veggene består av prefabrikkerte elementer. Øvrige bygningsdeler er i hovedsak støpt på stedet. Arbeidene bød på mange interessante utfordringer.

Det har blant annet vært jobbet i svært bratt terreng med tunge maskiner, og det var ikke hver dag det var mulig å få betongbiler, kraner og materiell opp til byggegropen.

Thore Magnussen & Sønn AS har i all hovedsak utført arbeidene selv, inkludert grunn-, betong- og bygningsarbeider. Vi har imidlertid fått god hjelp av lokale underentreprenører til kompletterende bygningsarbeider som elektro og taktekking.

Selv om inngrepene i terrenget nok var kontroversielt blant lokalbefolkningen i byggeprosessen, har vi senere fått mange fine tilbakemeldinger. Vi synes resultatet ble veldig bra, og vi er stolte av gjennomføringen.