76 08 74 99 Send en epost

Kaarbø-parken Svolvær

Oppdragsgiver: Vågan Eiendom KF (Vågan Kommune). Prosjekt: Opprusting av Kaarbøparken.

Klikk på bildene for å se fremgangen på oppdraget vårt.

Arbeidet startet med fjerning av gamle masser, samt planering før vi starter selve grusingen samt bro/kantsteinlegging. Her har vi også forsøkt og tatt vare på særpreget og eksisterende kantstein, rengjort og lagt disse på plass igjen. Samtidig som vi har utvidet/ bygd en kansteinmur og lagt ny ferdigplen på de fleste områder av parken.

Parken skal fremstå som et flott grøntområde for rekreasjon i sentrum. Siste steinsetting og legging er nå gjort og oppdraget er avsluttet.

Vi takker vår oppdragsgiver Vågan Eiendom KF for tilliten og oppdraget.