76 08 74 99 Send en epost
Kabelgrøft Utsikten – Heggen

Kabelgrøft Utsikten – Heggen

Kabelgrøft Utsikten – Heggen
Trafostasjon i Harstad kommune. I forbindelse med at det skal bygges ny Heggen transformatorstasjon skal det skal etableres to 132 kV jordkabler fra nye kabelendemaster sør for Utsikten koblingsanlegg og frem til Ny Heggen transformatorstasjon.
Kabletraseen er ca. 500 meter lang.

Kontraktsum: ca 6 millioner. 2016