76 08 74 99 Send en epost

Kleppstad – Molo

Fylling av molo på 12500m3 for Kleppstad småbåtforening og Vågan Havnevesen.

Oppstart mars 2007, avsluttet april 2007.
Vi takker for oppdraget.