76 08 74 99 Send en epost
Kongsfossen Kraftstasjon

Kongsfossen Kraftstasjon

Utskifting av kummer, oppbygging av ny vannkum med sluser til hoved vannforsyning til Vågan Kommune.
Forskaling og støyping av fundament i kraftstasjonen.
 

Kontraktssum: ca 3,7 millioner. 

Oppdragsigiver: Lofotkraft.