76 08 74 99 Send en epost
LAS Haugen

LAS Haugen

Opparbeidelse av areal for kompostering, diverse rørarbeiderog stasjon for sortering ved deponiet i Haugen. I disse arbeidene inngår også støyping av støttemurer og asfaltering av ca. 11700 m2.