76 08 74 99 Send en epost
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Thore Magnussen og Sønn AS ble første gang godkjent som Miljøfyrtårn 15.11.2011. 30.10.2015 ble Thore Magnussen og Sønn AS resertifisert for en ny periode som går frem til 30.10.2018. Vi har innfridd en del felleskrav, samt mer fagspesifikke krav knyttet til maskinentreprenører og til veitransport.

miljofyrtarn-magnussenogsonnTMS må innfri krav til Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. Vi vil være forpliktet til å forbedre vår miljøprofil og må hvert år levere en miljørapport. Thore Magnussen og Sønn AS er eneste godkjente miljøfyrtårn i Lofoten – innen vår bransje.