76 08 74 99 Send en epost

Mølnarodden – Silver Seed

Oppdragsgiver: Silver Seed   Sted:  Mølnarodden - Solbjørnvannet  Prosjekt: Hastejobb utskifting av inntaksleding til settefiskanl.

Oppdragsbeskrivelse: Denne spesielle jobben bestod i utskifting av inntaksledningen til settefiskanlegget Silver Seed. «Tidsvinduet» som max var tilgjengelig var 2 timer. Jobben krevde nøye planlegging og alt tilgjengelig utstyr tilstede.

Her ble 160 mtr 400 mm PE rør med alt nødvendig utstyr transportert opp til vannets inntaksområde. Hele operasjonen innebar først fjerning av den gamle inntaksledningen, deretter montering, plastsveising og el.muffesjøting før vi kunne dra ut og senk/lodde ned den nye inntaksledningen. Iflg en svært tilfreds settefiskleder Ivar Karlsen ble jobben utført og løst innenfor tidsfristen (1t. 45 min) og tilsettefiskens beste.» Det blir ikke siste gang disse gutta blir brukt » var referansen de fikk fra Ivar Karlsen.

Vi takker for tilliten og et spennende oppdrag.