76 08 74 99 Send en epost

Mobilt knuse-/solleverk

Som deleier i Lofotpukk AS har vi tilgang til lokal masseleverandør av stein, pukk, grus og sand til hele anleggsbransjen i Hålogaland.

Lofotpukk har også egen kai for utskiping av alle typer knuste masser. Klikk på logoen under for mer info og se nettstedet deres;

lofotpukk_logo
Solleverk / Mobilt sorteringsverk
Keestrack Combo 2007 Mod.
 
solleverk_keestrack solleverk_keetrack2
   
Vi tar oppdrag i hele Nord Norge, med maskiner eller formidling av knuser/sorteringsverks tjenester.