76 08 74 99 Send en epost

Nasjonal turistvei – rasvoll

Oppdragsgiver: Mesta/Statens Vegvesen   Sted: Reinehalsen, Reine  Prosjekt: Nasjonal turistvei/ rasvoll 

Oppdragsbeskrivelse:
En spesiell jobb etter krav og ønsker hvor vi skulle mure en rasvoll i kilt naturstein (blokkmur) som beskyttelse for ras fra Reinebringen. Resultatet som dere kan se av de vedlagte bilder under. Vi takker for oppdraget og dette resultatet gir et inntrykk.