76 08 74 99 Send en epost
Nord Norsk Stamfisk AS

Nord Norsk Stamfisk AS

Grunnarbeid og landskapsutforming for stamfiskanlegg, forskaling av murer til planlagte bygninger, etablering av ny adkomstvei, fast dekke asfalt/grus, moto og utfylling på land. 

Kotraktssum: ca 25,3 millioner. 

Oppdragsgiver: Nord Norsk Stamfisk AS