76 08 74 99 Send en epost
fv888_oppgradering

Nye avtaler er inngått

Vi har gleden av og fortelle at vi har fått flere nye kontrakter.

Opprusting av FV888 Grunnfør – Sommarhus, samt utvidelse av kirkegårdene på Reine og Kabelvåg. Spennende jobber som vi etterhvert dokumenterer under referansene våre. Legger ved et bilde fra arbeidet med FV 888

fv888_oppgradering