76 08 74 99 Send en epost
Nylig innkjøpt – HW 700 – Teletiner

Nylig innkjøpt – HW 700 – Teletiner

HW 700 er HeatWorks basismodell og den første av sitt slag i Europa. Denne utgaven er et resultat av høyteknologi satt i system - et robust og nyttig verktøy for alle innen entreprenørbransjen.

heater_470px

Bruksområder HW 700 – Teletiner

 

Tining av grunn og arealer for
store og små arealer
• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulvarealer
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø

Frostfrie
• Belegningsarealer
• Sandmasser, settesand etc.
• Omfyllingsmasser
• Rørgater
• Sporvekslere
• Flytebrygger

Oppvarming/uttørking av
• Arbeidstelt
• Brakker
• Lager- og brukshaller
• Bygg
• Fuktskader

Forvarming av
• Grunnareal før støyping
• Forskalinger og betongarbeider
• Uttørking av betong og hulldekkelementer
• Med flere områder