76 08 74 99 Send en epost

Nytt oppdrag hos Hopen Fisk

Vi fikk oppdraget med grunnarbeidene til Hopen Fisk AS sitt nye fryselager.

Her skal vi utføre tilhørende grunnarbeide på tomten for deres 1500 m2 nye fryselager. Samtidig legger vi ned rør i grunn, samt gjør  byggegrube klar for støyping. Her er også noen bilder fra dette oppdragets oppstart.

Vi takker for tilliten og er i full gang med jobben.hopen_thumb