76 08 74 99 Send en epost
Nytt VA-anlegg fra «Mina» til Fauskevåg skole

Nytt VA-anlegg fra «Mina» til Fauskevåg skole

Nytt VA-anlegg fra «Mina» til Fauskevåg skole, Ca. 1500 m hovedgrøft, ca. 175 m sidegrøft og
ca. 340 m stikkledningsgrøft. 16 vannkummer, 22 spillvannskummer og 5 overvannskummer.
Montering/etablering av pumpestasjon inkl ledning for nødoverløp.
Levering og montering slamavskiller med tilhørende kummer og utslippsledning.
Reetablering av eksisterende veger og terreng, inkl. sluker og grøfterensk.

Kontraktsum: ca 24.2 millioner. 2016