76 08 74 99 Send en epost

1991 Løvdalsfjellet

Graving av fiberkabel ned fra Løvdalsfjellet, et oppdrag av de harde. 1500 mtr hvor 1200 mtr med maskingraving og hvor maskinen hang i vaier, veldig bratt terreng.  De siste 300 mtr ble gravd med maskin, men igjennlagt for hånd. Bilder fra dette ser dere her;