76 08 74 99 Send en epost
referanse-borg-kirkegard-thumb

Oppdrag Borg kirkegård overlevert

Vi har nå fullført oppdraget med oppgradering, forskjønning og gjenbruk av kirkegården på Borg. Oppdragsgiverne er stolte og fornøyde med jobben.

Her kan dere lese Lofotposten sin artikkel/omtale fra overleveringen og vi takker igjen for tilliten og oppdraget.

Stolte over ny kirkegårdbilde_lp_artikkel_borg

Ordfører Jonny Finstad, Marius Lindgaard fra entrepenør Thore Magnussen & Sønn, kirkeverge Arne Tveit og rådgiver Per Arne Lie er alle stolte over hvor flott og verdig den eldste delen av Borg kirkegård er blitt.  (Foto: Kai Nikolaisen)

BORG: Kirkeverge Arne Tveit er stolt etter at den eldste delen av Borg kirkegård er forskjønnet og gjenbrukt.
( kai.nikolaisen@lofotposten.no LP – Tirsdag 17. august 2010 )

I vår og sommer har Vestvågøy kirkelige fellesråd gjennomført en oppgradering, forskjønning og gjenbruk av den eldste delen av kirkegården på Borg. Torsdag var ordfører Jonny Finstad invitert for å se hvordan det hadde blitt.
– Den gamle delen var rotete og mange av steinene var sterkt preget av lang tid ute i vær og vind. De fleste gravene var fra 1910 til 1930. Vi fjernet alle støttene, men på de gravene der pårørende fortsatt ville ha et minnested ble disse satt tilbake. Vi har også fylt opp med jord slik at det blir to høyder. Vi er virkelig stolte av Borg kirkegård, sier Arne Tveit. Han forteller at de holdt seg innenfor budsjettet. – Med god planlegging av våre folk, dyktig entreprenør, og en liten porsjon flaks så holdt vi oss innenfor budsjettrammen på 1,2 millioner kroner, sier Tveit.

Ordfører Jonny Finstad var svært fornøyd med den jobben som er gjort. – Her er gjort en god jobb, og det viser at god framtidsrettet planlegging lønner seg. I så måte er kirkelig fellesråd et mønsterbruk sier Finstad. Arne Tveit sier de følger en plan vedtatt av kommunestyret i 2000 og som varer fram til 2024. – Ifølge den planen skulle det være nye plasser klar på Borg i 2015. Nå er vi altså fem år før planen, sier Tveit. Han slår fast at alle innbyggerne i Vestvågøy blir begravet på den kirkegården de ønsker.
– Kommunestyret har vedtatt at de 13 kirkegårdene vi har skal be- stå, sier Tveit.
– Det betyr mye for innbyggerne i Vestvågøy at de vet at når den tid kommer får de ligge på den kirkegården de selv ønsker, legger ordføreren til. I løpet av 2012 begynner arbeidet med å gjenbruke den eldste delen av Buksnes kirkegård.
– Her vil vi anlegge en egen minnelund. Vi tar også hensyn til andre trosretningers ønske om gravplass. Det vil blant annet bety at det vil laget et eget område for muslimer, sier kirkeverge Arne Tveit.