76 08 74 99 Send en epost

Oppfylling til gjenbruk av Andenes kirkegård

Thore Magnussen og Sønn AS vant anbudskonkurransen og skal foreta oppfylling til gjenbruk av Andenes kirkegård. Arbeidene starter våren 2012.