76 08 74 99 Send en epost
Petvik kirkegård

Petvik kirkegård

Thore Magnussen & Sønn AS har fått oppdraget med å utvide gravplassen med to nye felt, ca. berørt areal 2,5 dekar, nord for eksisterende gravfelt. Arealet vil gi 270 nye kistegraver. I arbeidet inngår planerings, legging av drens- og avløpsledninger, tilførsel av ny vekstjord, tilsåing og beplanting. I tillegg kommer interne driftsveger, vanntilførsel og vannpost, EL for strømuttak. Til slutt mur for benk og avfallsplass og nedsetting av fastmerker.

Byggherre: Vestvågøy kirkelige fellesråd
Kontraktsum: 2.5 mill. Ferdigstilt 2017
Ferdigstilt