76 08 74 99 Send en epost

Plastring Avinor – Stokmarknes Lufthavn

Her har vi maskin (PC 210 2006.mod) for utlegging av stein ved lufthavnen, samt tilkjøring/transport av plastringsstein til sikringssonen. Vi takker for oppdraget.