76 08 74 99 Send en epost
PRESSEMELDING – Asfaltering kommunale veger 2017

PRESSEMELDING – Asfaltering kommunale veger 2017

Vestvågøy kommune og Thore Magnussen og sønn AS er kommet til enighet vedr. tvist knyttet til asfaltering av kommunale veger i 2017. Begge partene er glad for at tvisten er fullt oppgjort og at en kan gå videre, uten av det foreligger noen uenighet.

Berit Tora Sand
Daglig leder
Thore Magnussen og sønn AS

Anne Sofie Nilsen
Enhetsleder
Prosjekt og infrastruktur
Vestvågøy kommune