76 08 74 99 Send en epost

Reine Rorbuer – grunnarbeider

Oppdragsgiver: Reine Rorbuer  Sted: Reine havn  Prosjekt: Grunnarbeider og stein/stømuring inkl. flytting av gamle rorbu/tømmerkjerner og aller arbeider med vann og kloakk.

Vi fikk oppdraget med tilrettelegging av 8 rorbuer og alt av tihørende grunnarbeider for dette området. En stor jobb som krevde nøye planlegging og utførelse. Vi har levert alt av rør og kummer, torvtak til rorbuer og båtstø, samt ivaretatt bergstruktur og murt egen båtstø for anleggets egen åttring som skal på plass hengende i ny-støa. Se de vedlagte bildene fra oppdraget vi har utført.

Vi takker for tillit og oppdraget og her finner dere link til nettstedet til Reine Rorbuer