76 08 74 99 Send en epost

Reperasjon stormskader Uttakleiv grendelag

Reperasjon av stormskader på sandmelene til Uttakleiv grendelag.

Her legges det i rødjord.
Dette fordi at den er tyngre, slik at ikke det er mulig med vinderosjon på denne. En meget
spesiell jobb, med tanke på varsomhet ved inntransport av jord, og bruk av gravemaskin.

Hvis det oppstår et lite sår i bakken,  så kan det bli store vinderosjonsskader.
Arbeidet er utført i tett sammarbeid med grendelaget, og Lofoten forsøksring. Det er i tillegg laget
en parkeringsplass for biler, samt en annen for busser. Dette stedet er virkelig verdt et besøk da
det også er kåret til verdens mest romantiske strand. Vi takker for oppdraget.