76 08 74 99 Send en epost
Vi er re-sertifisert for perioden 2018-2021

Vi er re-sertifisert for perioden 2018-2021

Thore Magnussen og Sønn AS er nå re-sertifisert som miljøfyrtårn for 2 gang, og vi er da inne i vår tredje periode som miljøfyrtårn. Nåværende sertifisering utløper 23. oktober 2021. Thore Magnussen og Sønn AS ble første gang sertifisert som miljøfyrtårn den 5. november 2012.
Vårt selskap kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er dokumentert i henhold til de krav Stiftelsen Miljøfyrtårn har bestemt.

Miljøfyrtårnbedrifter må hvert år levere en miljørapport, hvor bedriften må dokumentere at kravene til Miljøfyrtårnordningen er ivaretatt. Miljøfyrtårnbedrifter må også dokumentere at de hvert år gjennomfører tiltak som medfører at selskapenes miljøprofil blir mer tydelig.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale miljøordning i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).