76 08 74 99 Send en epost

Rorbu Sørvågen Havn – grunnarbeider

Her er en del bilder fra et spesielt grunnarbeid vi utførte ved oppføring av rorbu Sørvågen Havn

Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til videre.