76 08 74 99 Send en epost

Sakrisøy Vest-lofoten

Oppdragsgiver: Sakrisøy Rorbuer   Sted:  Sakrisøy  Prosjekt: Steinmuring, støping samt septikk

Oppdragsbeskrivelse: En speisiell jobb etter krav og ønsker hvor vi skulle mure og sette opp en 6 mtr høy steinmur i forkant samt nedlegge septikk, støpe et dekke og legge ny steintrapp. Arbeidet ble utført etter ønske og beskrivelse og selve steinmuringen ble utført etter gitt spesifikasjon. Vi takker for tilliten og oppdraget. Link til oppdragsgivers nettsted finner dere her; SAKRISØY – LOFOTEN