76 08 74 99 Send en epost
Sanering Reinveien

Sanering Reinveien

Arbeidene omfatter hovedsakelig:
• Graving av ca. 900 m grøft. 550 m med sanering av vann- og avløpsledning, samt etablering av overvannsledning. 350 m med etablering av ny overvannsledning.
• Levering og montering av 7 stk. nye vannkummer
• Levering og montering av 11 stk. spillvannskummer (4 av disse er minikummer)
• Levering og montering av 18 stk. overvannskummer (4 av disse er minikummer)
• Nødvendige tilkoblinger i eksisterende kummer
• Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning
• Trafikkavvikling og midlertidig vann

Kontraktsum: 13 millioner. 2016