76 08 74 99 Send en epost
Silver Seed – Mølnarodden

Silver Seed – Mølnarodden

Thore Magnussen & Sønn AS har fått oppdraget med klargjøring av tomt for nytt settefiskanlegg på Mølnarodden i Flakstad kommune. Arbeidene består av fylling i sjø samt grunnarbeider.

Byggherre: Silver Seed AS
Kontraktsum: 18 mill. (2018) Pågår