76 08 74 99 Send en epost
Skutvik visningssenter

Skutvik visningssenter

Thore Magnussen & Sønn AS skal bygge nytt visningssenter for Cermaq Norway As i Horsvågen i Skutvik. Bygget skal være et senter, åpent for publikum hvor en får et innblikk i oppdrettsnæringen og hvordan næringen jobber i hele verdikjeden.

Byggherre: Cermaq AS
Kontraktsum: 20 mill. (2018) Pågår