76 08 74 99 Send en epost

Sørvågen badeplass

Oppdragsgiver: Br. Arntzen AS  Sted:  Sørvågen Prosjekt: Lage/utbedre liten badeplass 

Oppdragsbeskrivelse: Her ba Øyvind Arntzen oss lage en forbedret versjon av det de tidligere hadde brukt som liten badeplass for småbarna. Vi murte opp med naturstein, rensket opp dammen og fylte på med sand og vips så var dette klart.

Vi takker igjen for tillit og ennå et oppdrag. Bilder og resultat kan dere se under her. 
Link til vår oppdragsgiver og nettsted finner dere her; Brødrene Arntzen AS