76 08 74 99 Send en epost

Sørvågen steinmuring

Oppdragsgiver: Br. Arntzen AS  Sted: Sørvågen  Prosjekt: Natursteinsmuring  

Oppdragsbeskrivelse:  Øyvind Arntzen ville her ha en større utnyttelse av arealer samt bedre avsluttning mot sjøsiden. I tillegg sprengte vi vekk et stort fjellparti for utbygging av dobbelgarasje, og planerte hele øvre og nedre tomteområde.

Vi murte opp med naturstein, og resultatet ser dere på de vedlagte bildene under her. Vi takker igjen for tillit og ennå et flott oppdrag.
Link til vår oppdragsgiver og nettsted finner dere her; Brødrene Arntzen AS